Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

ครัวเจ๊หมวย(อร่อยยกบ้าน)
 • ติดต่อคุณ นายพุทธินันท์ เผ่าภคะ
 • เบอร์ -
 • เว็บไซต์ www.dbdmart.com/dodee
 • อิเมลล์ anakinclub@hotmail.com
 • หมวด อาหาร
 • ประเเภท all
 • งบประมาณ 10,000 - 30,000

 • ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น