Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

บ. จันทน์หอมก๋วยเตี๋ยวเรือจำกัด
 • ติดต่อคุณ รณชัย ตันติพงศ์
 • เบอร์ 0-2322-5141, 0-2322-5143
 • เว็บไซต์ -
 • อิเมลล์ -
 • หมวด เครื่องดื่ม
 • ประเเภท กาแฟ
 • งบประมาณ

 • เกี่ยวกับเรา

  เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เริ่มต้นทำธุรกิจปี 2541 ปัจจุบันมีประมาณ 40 สาขาต้องการเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มอาหารฟาสฟู้ด เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งมีรสชาติตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นรูปแบบทันสมัยคนรุ่นใหม่ บริษัทมีเป้าหมายภายใน 5 ปีเติบโตอีก 100 สาขา

  เงื่อนไขการเปิดร้าน

  ข้อมูลการลงทุน

  งบประมาณการลงทุน          1,000,000   บาท

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า           300,000     บาท

  ค่ารอยัลตี้ฟี                         5 %

  ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา         10,000     บาท

  ค่าค้ำประกัน                        200,000    บาท

  อายุสัญญา                           5  ปี

  ค่าการตลาด                         3 - 5 %

  ค่าสำรวจสถานที่                   10,0000   บาท

  ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง                  700,000   บาท

  เงินทุนหมุนเวียนต่อเดือน        200,000   บาท

  ระยะเวลาเปิดดำเนินธุรกิจ        10   ปี

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น