Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

คาร์แลค68
 • ติดต่อคุณ กฤษฎ์ กาญจนบัตร
 • เบอร์ 02-4542876-80
 • เว็บไซต์ www.carlack68.co.th
 • อิเมลล์ carlack_68@yahoo.com
 • หมวด บริการ
 • ประเเภท คาร์แคร์
 • งบประมาณ

 • เงื่อนไขการเปิดร้าน

  ข้อมูลการลงทุน

  งบประมาณการลงทุน               2,000,0000 บาท

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               200,000      บาท

  ค่ารอยัลตี้ฟี                            2 %

  ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา            ครึ่งหนึ่งของราคาค่าธรรมเนียม ณ ตอนนั้น

  อายุสัญญา                             5 ปี

  ค่าการตลาด                          3  %

  ค่าสำรวจสถานที่                    10,000  บาท

  ค่าค้ำประกัน                         100,000 บาท

  ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง                   ตามจริง

  เงินทุนหมุนเวียนต่อเดือน         200,000  บาท

  ระยะเวลาเปิดดำเนินธุรกิจ         25 ปี

   

   

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น