Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

บีบี ฟรายชิกเก้นแอนด์พิชซ่า
 • ติดต่อคุณ กัญญา จันทานานนท์
 • เบอร์ 0-2890-2000
 • เว็บไซต์ -
 • อิเมลล์ -
 • หมวด อาหาร
 • ประเเภท ไก่ทอด
 • งบประมาณ

 • เงื่อนไขการเปิดร้าน

  ข้อมูลการลงทุน

  งบประมาณการลงทุน           90,000 บาท

  เงินทุนหมุนเวียนต่อเดือน       5,000 บาท

  ระยะเวลาเปิดดำเนินธุรกิจ        18 ปี

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น