Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

หจก. วาสนา น้ำโบราณ
 • ติดต่อคุณ วิธาน ศิริเบญจวรรณ
 • เบอร์ 0-2882-2545*1
 • เว็บไซต์ www.wassanaotop5starhot.com
 • อิเมลล์ -
 • หมวด เครื่องดื่ม
 • ประเเภท น้ำโบราณ
 • งบประมาณ

 • เงื่อนไขการเปิดร้าน

  ข้อมูลการลงทุน

  งบประมาณการลงทุน              39,000-500,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               39,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา             3 ปี

  เงินทุนหมุนเวียนต่อเดือน          30,000 -100,000 บาท

  ระยะเวลาเปิดดำเนินธุรกิจ          9 ปี

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น