Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search


Notice: Use of undefined constant company - assumed 'company' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 25

Notice: Use of undefined constant lenght - assumed 'lenght' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 25

Notice: Use of undefined constant name_fcs - assumed 'name_fcs' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 25
ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ครบวงจร
 • ติดต่อคุณ
  Notice: Use of undefined constant cus_name - assumed 'cus_name' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 26
  สนธิ จินดาสันติสกุล
 • เบอร์
  Notice: Use of undefined constant tel - assumed 'tel' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 27
  028116999
 • เว็บไซต์
  Notice: Use of undefined constant website - assumed 'website' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 28
  www.suchinko.com
 • อิเมลล์
  Notice: Use of undefined constant mail - assumed 'mail' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 29
  engineer5323@hotmail.com
 • หมวด
  Notice: Use of undefined constant catalog - assumed 'catalog' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 31
  บริการ
 • ประเเภท
  Notice: Use of undefined constant type_bsn - assumed 'type_bsn' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 32
  คอมพิวเตอร์
 • งบประมาณ
  Notice: Use of undefined constant mon_1 - assumed 'mon_1' in /home/chiangra/domains/franchiseb2b.com/public_html/detials_resume.php on line 33
  300,000 - 400,000

 • ประวัติ

  บริษัท .มงคลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  ดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร เป็นเวลามากว่า 10 ปี

  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของผู้ประกอบการ จากเมื่อก่อนที่กล้องวงจรปิดยังเป็นเรื่องไกลตัวของพวกเรามากนัก แต่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร

  บริษัทฯเน้นการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดี ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการบอกต่อ และทำให้เราทำธุรกิจด้านนี้ได้อย่างยั่งยืนมาตลอด

  จนมีผลงานมากมาย ทั้งเล็กและใหญ่ระดับประเทศ สูงสุดคือได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับพระราชวัง

  ส่งผลให้ทุกวันนี้มีลูกค้าจากทั่วประเทศให้ความสนใจที่จะใช้สินค้าและบริการของเรา

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น