Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

โมเดอร์น อคาเดมิก เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ติดต่อคุณ ว่าที่ ร.ต. ธนาวิทย์ จำนงค์
 • เบอร์ 0-29382022-7
 • เว็บไซต์ http://www.MACeducation.com
 • อิเมลล์ jlake1978@hotmail.com
 • หมวด การศึกษา
 • ประเเภท โรงเรียน
 • งบประมาณ 180,000 - 210,000

 • ประวัติ

   

  ประวัติผู้กรรมการผู้จัดการบริษัท

   

  ชื่อ                                นายพีระ  พนาสุภน

   

  อายุ                              54  ปี

   

  ที่อยู่                             9/99  . ลาดพร้าว 38  ถนนลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

   

  การศึกษา                     

  ·        โรงเรียนอำนวยศิลป์ พญาไท

  ·        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

  ·        คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ·        MINI – MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ·        คณะศิลปศาสตร์  สาขาการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก

   

  ประสบการณ์ทำงาน 

  ·        อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสหะพาณิชย์ แผนกพณิชยการ

  ·        อดีตรองประธานกรรมการ บริษัทสยามจตุจักร จำกัด

  (เป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับบริษัทคริสเตียนี แอนด์ เนลสัน, มหาชน จำกัด)

  ·        ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา แม็ค

  ·        ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พนากรุ๊ป จำกัด

  ·        ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

  ·        กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท อาร์ติฟลอร่า จำกัด

   

  ประสบการณ์อื่น ๆ            

  ·        อดีตรองประธานที่ปรึกษา โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอน ระดับ ปวช.  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

  ·        เข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนการค้า กรมการส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์

  ·        ผู้บรรยายพิเศษให้กับกองฝึกอบรม กรมการส่งเสริมการส่งออก.

                                                                                                                                              

   

  เงื่อนไขการเปิดร้าน

   
  1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    50,000  บาท
  2. ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee)ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.)                  150,000.- บาท
  3. ค่าธรรมเนียม (Royalty Fee) คิดจากรายได้รวมทั้งหมดของแต่ละคอร์ส  7.5 %
  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น