Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

สมุนไพรบ้านเพ็ญอำพันธ์
 • ติดต่อคุณ เพ็ญอำพันธ์ ชิยานนท์
 • เบอร์ 0-2245-2408
 • เว็บไซต์ www.ecombot6.com/store 5802
 • อิเมลล์ Keycare14@yahoo.com
 • หมวด ความงาม
 • ประเเภท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • งบประมาณ

 • ประวัติ

  ffgfgf

  เงื่อนไขการเปิดร้าน

  ข้อมูลการลงทุน

  งบประมาณการลงทุน         60,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       54,000 บาท

  ค่ารอยัลตี้ฟี                        6,000 บาท

  อายุสัญญา                         2  ปี

  ค่าการตลาด                      1,000 บาทต่อปี

  ค่าสำรวจสถานที่                 2,000 บาท

  เงินทุนหมุนเวียนต่อเดือน 10,000 บาท

  ระยะเวลาเปิดดำเนินธุรกิจ 3 ปี

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น