Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

sarolux
 • ติดต่อคุณ อารักษ์ ดีไพร
 • เบอร์ 02-919-9365-72
 • เว็บไซต์ www.sarolux.co.th
 • อิเมลล์ -
 • หมวด ความงาม
 • ประเเภท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • งบประมาณ

 • เงื่อนไขการเปิดร้าน

  ข้อมูลการลงทุน

  งบประมาณการลงทุน        300,000 - 500,000  บาท

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         50,000   บาท

  ค่ารอยัลตี้ฟี                      50,000   บาท

  อายุสัญญา                       3 ปี

  ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง             300,000  บาท

  เงินทุนหมุนเวียนต่อเดือน   50,000  บาท

  ระยะเวลาเปิดดำเนินธุรกิจ   16  ปี

   

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น