Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

บริษัท อโรม่าเวรา จำกัด
 • ติดต่อคุณ ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท
 • เบอร์ 0-2322-9707-8
 • เว็บไซต์ www.aroma-vera.com
 • อิเมลล์ peter@aroma-vera.com, marketing@aroma-vera.com
 • หมวด ความงาม
 • ประเเภท สปา
 • งบประมาณ

 • เงื่อนไขการเปิดร้าน

  ข้อมูลการลงทุน

  งบประมาณการลงทุน             10,000,000 บาท

  ค่ารอยัลตี้ฟี                           3% จากรายได้บริการสปา

  ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา           1,500,000 บาท

  อายุสัญญา                             5 ปี

  ค่าสำรวจสถานที่                     5,000 บาท

  ระยะเวลาเปิดดำเนินธุรกิจ        10 ปี

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น