Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

บจก. เชสเตอร์ฟู้ด
 • ติดต่อคุณ อมร อำไพรุ่งเรือง
 • เบอร์ 0-2641-1333
 • เว็บไซต์ -
 • อิเมลล์ -
 • หมวด อาหาร
 • ประเเภท ฟาสต์ฟูดส์
 • งบประมาณ

 • เงื่อนไขการเปิดร้าน

  ข้อมูลการลงทุน

  การลงทุน มี 3 รูปแบบ

  1.Traditional Store (Full) พื้นที่มากกว่า 100 ตร.ม. ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้น 5-7 ล้านบาท ค่าธรรมเนีนมแรกเข้า 600,000 บาท ค่ารอยัลตี้ฟี 4%ของยอดขายค่าการตลาดส่วนกลาง 3%ของยอดขาย

  2.Traditional Store (Medium) พื้นที่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้น 3-4 ล้านบาท ค่าธรรมเนีนมแรกเข้า 400,000 บาท ค่ารอยัลตี้ฟี 4% ของยอดขาย ค่าการตลาดส่วนกลาง 3%ของยอดขาย

  3.Kiosk พื้นที่ 15-20  ตร.ม. ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้น 1.5-2 ล้านบาท ค่าธรรมเนีนมแรกเข้า 200,000 บาท ค่ารอยัลตี้ฟี 4%ของยอดขายค่าการตลาดส่วนกลาง 3%ของยอดขาย

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น