Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

เดอะคอฟฟี่เมคเกอร์ จำกัด
 • ติดต่อคุณ ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์
 • เบอร์ 02-9800712-3
 • เว็บไซต์ http//www.moderncoffee.co.th
 • อิเมลล์ puncharat.r@hotmail.com
 • หมวด อาหาร
 • ประเเภท กาแฟ
 • งบประมาณ 500,000 - 1,000,000

 • ประวัติ

  ประวัติผู้บริหาร

  เจ้าของกิจการ : คุณปุญชรัศมิ์  รัตนวรเสฏฐ์ 

  การศึกษา

  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่การอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                                                                   :วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                                                                   Mini MBA : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                               ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ  (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  ประสบการณ์        

  คุณปุญชรัศมิ์  รัตนวรเสฏฐ์  มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท UCC Ueshima Coffee ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านร้านกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา โดยร่วมบุกเบิกธุรกิจร้านกาแฟ UCC ตั้งแต่ก่อตั้งในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ดูแลรับผิดชอบทั้งวัตถุดิบ การหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาทำการคั่ว บด จนกระทั่ง บริหารงานร้านกาแฟ UCC กว่า 20 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร  หลังจากนั้น ได้เข้าไปบริหารธุรกิจกาแฟกระป๋องยี่ห้อ UCC เป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะดำเนินธุรกิจของตัวเองโดยจัดตั้งบริษัทโมเดิร์นคอฟฟี่คอร์ปอเรชั่นจำกัด หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนานถึง 15 ปี   และในปี 2545 บริษัทฯได้ขยายธุรกิจร้านกาแฟระบบ Franchise เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 

   

  ร้านกาแฟ The Coffee Maker ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปลักษณ์ของร้านที่มีสไตล์เฉพาะตัว เครื่องดื่มประเภทกาแฟ Espresso ที่มีคุณภาพเยี่ยมด้วยรสชาติและกลิ่นหอมกรุ่นของเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้จากภาคเหนือของไทย

   

  เงื่อนไขการเปิดร้าน


                                                                                 

  The Coffee Maker Franchisee Qualifications

  1.      คุณสมบัติด้านการเงิน ( Financial Qualification)

  ·       ต้องมีเงินทุนส่วนตัวเพียงพอในการเปิดร้านและดำเนินงาน รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนภายในร้าน ( Have  own money  for total investment and all expenses)

   

  2.      คุณสมบัติด้านประสพการณ์ (Experience Qualification)

  ·     มีประสพการณ์ด้านการขายหรือบริการมาบ้าง   ( Sell Experience)

  ·     มีประสพการณ์ด้านการจัดการ      (Management Experience)

  ·     มีประสพการณ์ด้านการบริหารบุคคล  (Human Resource Management)

   

  3.      คุณสมบัติด้านความพร้อมในการทำงาน ( Other Qualification)

  ·     เป็นผู้ที่ชื่นชอบในการดื่มกาแฟ ( The owner must be a Coffee Lover)

  ·   มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ  (Good Human Relationship and service    mind)

  · พร้อมที่จะเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องทำงานหนัก และมีความอดทนในอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น   ระหว่างการดำเนินกิจการ  ( Owner operator and stand hard work )

  ·      พร้อมที่จะรับการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการทำงานตาม Manual แบบเป็นขั้นเป็นตอน

  ( Have time for training and follow operation manual)

  ·      มีความซื่อสัตย์ในข้อตกลงและสัญญาต่างๆ ในฐานะ Franchisee ( Have the honesty during the Franchise Contract )

   

   

   

   

   

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น