Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

buono connex
 • ติดต่อคุณ กรพินธุ์ อัญญะโพธิ์
 • เบอร์ 02-801-5884-6
 • เว็บไซต์ www.buonogelato.com
 • อิเมลล์ bizdevelopment@buonogelato.com
 • หมวด อาหารว่าง
 • ประเเภท ไอศครีม
 • งบประมาณ 3,000,000 - 5,000,000

 • ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น