Franchise B2B แหล่งข้อมูลแฟรนไซส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ และ Directory สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เลือกจากหลายร้อยแฟรนไชส์ และธุรกิจขาย

 

Home | Search

winsent
 • ติดต่อคุณ จิรภัทร สำเภาจันทร์
 • เบอร์ 02377-4524
 • เว็บไซต์ www.winsent.com
 • อิเมลล์ jirapat2547@yahoo.com
 • หมวด บริการ
 • ประเเภท บริการ
 • งบประมาณ 300,000 - 400,000

 • ประวัติ

  วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์เซอร์วิส

  ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จาการริเริ่มใน "โครงการธุรกิจพิเศษ" ของกลุ่มบริษัทผู้พลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์เชิงบูรณาการ ภายใต้ชื่อ Modern Agriculture Center CO., Ltd ที่เบนเข็มมุ่งสู้ธุรกิจร้านสารพัดบริการ

  ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
  Email
  รายละเอียด
  banboon_code
  ป้อนรหัสที่เห็น